Tháng Một 29, 2023

Tin tức dành cho fan hâm bộ bóng đá VIỆT NAM

Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài chính… của bạn cho các bên thứ 3 trừ khi được sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến juventus2233@yahoo.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, https://juventusallstars.com/ sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.